Zapichování drátků (měsíc 03–04) — registrace

Registrace k zapichování drátků bude spuštěna od 01.02.2024.