Zapichování chmele – registrace

Registrace k zapichování chmele bude spuštěna od 01.02.2023.