Společnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o. zahájila svoji činnost 1. ledna 1994. V současnosti hospodaří na 1 257 ha zemědělské půdy, z toho na 1 192 ha orné půdy a 65 ha chmelnic. Orná půda je oseta v následujícím zastoupení:

  • 45 % obilniny (pšenice a ječmen)
  • 20 % řepka olejka
  • 15% cukrovka
  • 10 % mák
  • 10% kukuřice

 Výše uvedené pozemky obhospodařuje v katastrech obcí Bukovany, Mrsklesy, Přáslavice a Velká Bystřice.

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. je členem Okresní agrární komory Olomouc, Sdružení pro ječmen a slad (zakládající člen), Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska, kde je zastoupena v orgánech a také spolku Český modrý mák z.s., Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Svazu pěstitelů chmele ČR a Moravského chmelařského spolku.

Mimo výše uvedené aktivity je firma Agrospol Velká Bystřice s.r.o. také zapojena do výzkumného projektu České zemědělské univerzity v Praze na téma „Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele“.