AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.
Tel.: +420 585 351 187 | e-mail: firma@agrospolvb.cz
Rostlinná výroba
obilniny, řepka olejka, cukrovka, mák, kukuřice
Chmel
www.agrospolvb.cz

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.

Společnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o. zahájila svoji činnost 1. ledna 1994. V současnosti hospodaří na 1 257 ha zemědělské půdy, z toho na 1 192 ha orné půdy a 65 ha chmelnic. Orná půda je oseta v následujícím zastoupení:

 • 45 % obilniny (pšenice a ječmen)
 • 20 % řepka olejka
 • 15% cukrovka
 • 10 % mák
 • 10% kukuřice

 Výše uvedené pozemky obhospodařuje v katastrech obcí Bukovany, Mrsklesy, Přáslavice a Velká Bystřice.

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. je členem Okresní agrární komory Olomouc, Sdružení pro ječmen a slad (zakládající člen), Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska, kde je zastoupena v orgánech a také spolku Český modrý mák z.s., Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Svazu pěstitelů chmele ČR a Moravského chmelařského spolku.

Mimo výše uvedené aktivity je firma Agrospol Velká Bystřice s.r.o. také zapojena do výzkumného projektu České zemědělské univerzity v Praze na téma „Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele“.

Navinování 2019 (aktuální nabídka práce)

Navinování chmele 2019

 • navinování chmele a následné 2 opravy navinutí
 • práce probíhá na konci dubna a v květnu – podle růstu rostlin
 • práci lze vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech, záleží pouze na časových možnostech zájemce
 • odměna byla navýšena na 6,- Kč za jednu rostlinu
 • počet řádků a tedy i rostlin k navinutí si volí zájemce
 • nejvyšší odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených ve smlouvě a v návodu na zavádění chmele
 • výše odměny závisí také na počtu rostlin v řádku
Jak se na brigádu přihlásit?
 • každý den (včetně víkendů) v době od 7.00 do 17.00 hodin, od 1.2.2019 nejpozději do 3. března 2019
 • pouze osobně na vrátnici firmy AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. (Svésedlická 740, Velká Bystřice – mapa)
 • se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

 


Více informací o této brigádě se můžete dozvědět osobně na vrátnici firmy AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nebo nám můžete napsat e-mail.

Další možnosti brigád budou zveřejněny v průběhu roku.

Kontakt

Adresa firmy

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.
Svésedická 740,
783 53 Velká Bystřice
IČO: 49607812


Kontakty

Ing. Zdeněk KOLMAN Jednatel, ekonom
Radomír MÁDR Jednatel, agronom – rostlinná výroba
Jaromír NÁDVORNÍK Agronom – chmel +420 724 710 090
Jan KEŠELÁK Vedoucí dílny, správa budov
Radomír MÁDR ml. Evidence půdy + 420 775 909 069
Markéta KHÝROVÁ Ekonomické oddělení
Jana SLEZÁKOVÁ Ekonomické oddělení

V případě potřeby kontaktovat konkrétní osobu, volejte +420 585 351 187 a nechte se přepojit.


Mapa

Kontakt

Adresa firmy

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.
Svésedická 740,
783 53 Velká Bystřice
IČO: 49607812


Kontakty

Ing. Zdeněk KOLMAN Jednatel, ekonom
Radomír MÁDR Jednatel, agronom – rostlinná výroba
Jaromír NÁDVORNÍK Agronom – chmel +420 724 710 090
Jan KEŠELÁK Vedoucí dílny, správa budov
Radomír MÁDR ml. Evidence půdy + 420 775 909 069
Markéta KHÝROVÁ Ekonomické oddělení
Jana SLEZÁKOVÁ Ekonomické oddělení

V případě potřeby kontaktovat konkrétní osobu, volejte +420 585 351 187 a nechte se přepojit.


Mapa

Fotogalerie

Sklizeň chmele


Žně


Kontakt

Adresa firmy

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.
Svésedická 740,
783 53 Velká Bystřice
IČO: 49607812


Kontakty

Ing. Zdeněk KOLMAN Jednatel, ekonom
Radomír MÁDR Jednatel, agronom – rostlinná výroba
Jaromír NÁDVORNÍK Agronom – chmel +420 724 710 090
Jan KEŠELÁK Vedoucí dílny, správa budov
Radomír MÁDR ml. Evidence půdy + 420 775 909 069
Markéta KHÝROVÁ Ekonomické oddělení
Jana SLEZÁKOVÁ Ekonomické oddělení

V případě potřeby kontaktovat konkrétní osobu, volejte +420 585 351 187 a nechte se přepojit.


Mapa